Containerveld

Home Containervelden Eb en vloed

Eb en vloed

Voordelen:

 • Egale waterverdeling.
 • Snelle water aan- en afvoer.
 • Snel aan te leggen.
 • Lage investering t.o.v. betonnen eb- en vloedsysteem
 • Teelttechnisch goed systeem
Criteria:
 • Stabiele ondergrond.
 • Strenge eisen aan vlakheid.

 1. persleiding en elektrische kraan
 2. retourleiding en afsluiter
 3. verdeelleiding
 4. P.P. folie
 5. gronddoek
 6. drainageslang
 7. aluminiumstrip
 8. maaiveld

Foto's Eb- en vloedsysteem